พันธุรัต มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566
ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 650 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี , 25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59 ปี ,60-64 ปี ,65 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี , 25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59 ปี , 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
  ชาย/หญิง รุ่น ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 490 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ มีการแข่งขัน แบ่งประเภทและรุ่นตามระยะที่เลือก (ยกเว้นเลือก 3 กิโลเมตร)
 • วิ่งเก็บระยะ VRRUN ค่าสมัคร 550 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 2 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัคถูกต้องสมบูรณ์ รายชื่อจะขึ้นทันที
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 30 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • เหรียญรางวัล, ตุ๊กตาที่ระลึก ไซส์ M (สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น)
 • ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภทมินิมาราธอน 5 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • ประเภทวิ่ง VIP
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งปกติ 1 ตัว (เลือกได้ทุกสี) VIP คอปก 1 ตัว (เลือกสีได้ ขาว / ดำ)
  - เหรียญรางวัล (เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น)
  - ตุ๊กตาพันธุรัต 1 ตัวไซส์ใหญ่ 1 ตัว

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
- เวลา 10.00 - 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่  21 พฤษภาคม 2566
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
- เว็บสมัครออนไลน์: panthuratrun.com
- Facebook Fanpage : “พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ” https://www.facebook.com/panthuratrun
- LINE Official รื่นเริงรัน: @rrrun2019 (มี @ ข้างหน้าด้วย)